Πρόγραμμα κατάδυσης PADI Advanced Open Water

Στο πρόγραμμα κατάδυσης Padi Advanced Open Water Diver θα εξασκηθείτε στην πλοήγηση και την καταδυτική ικανότητα, θα δοκιμάσετε βαθιές καταδύσεις και θα κάνετε τρεις ειδικές καταδύσεις της επιλογής σας. Για κάθε ειδική κατάδυση που ολοκληρώνετε, μπορείτε να κερδίσετε πίστωση για πιστοποιήσεις ειδικότητας PADI.

Στο Padi Advanced Open Water Diver​ θα μάθετε πως:

Μετά το πέρας των μαθημάτων PADI Advanced Open Water η σχολή μας παρέχει την δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών κατάδυσης.