Πρόγραμμα κατάδυσης PADI Master Scuba Diver

Λιγότερο από το 2% των δυτών επιτυγχάνουν ποτέ αυτή τη βαθμολογία, γεγονός που τους καθιστά μια ελίτ ομάδα. Γι’ αυτό η πιστοποίηση PADI Master Scuba Diver, είναι γνωστή ως η μαύρη ζώνη των καταδύσεων! Η επιδίωξη του PADI Master Scuba Diver,άλλαξε επίσης τις ζωές των ανθρώπων, βοηθώντας τους να μάθουν νέες δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να προωθήσουν τη διατήρηση των ωκεανών και να επικεντρωθούν στη σωματική και ψυχική τους ευεξία.

Τι χρειάζεται για να γίνετε PADI Master Scuba Diver

  • Να είστε τουλάχιστον 12 ετών (οι 12-14 ετών κερδίζουν Junior PADI Master Scuba Diver)
  • Την πιστοποίηση PADI (Junior) Advanced Open Water Diver
  • Την πιστοποίηση PADI (Junior) Rescue Diver
  • Να έχετε κερδίσει 5 πιστοποιήσεις PADI Specialty Diver
  • Να έχετε καταγράψει τουλάχιστον 50 καταδύσεις
  • Να έχετε συμπληρωμένη την αίτηση πιστοποίησης

*Το PADI Master Scuba Diver δεν είναι επαγγελματίες και η βαθμίδα PADI MSD δεν επιτρέπει σε έναν δύτη να εργαστεί στον κλάδο των καταδύσεων. Αυτό είναι ένα ψυχαγωγικό επίπεδο και υποδηλώνει τα υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων όσων δεν ανήκουν στον κλάδο. Αν θέλετε να γίνετε επαγγελματίας δύτης, θα πρέπει να ακολουθήσετε το πρόγραμμα καταδύσεων PADI Divemaster.

Μετά το πέρας των μαθημάτων PADI Master Scuba Diver η σχολή μας παρέχει την δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών κατάδυσης.