Η κατάδυση για αρχάριους

Τι περιλαμβάνει η κατάδυση για αρχάριους;

Η κατάδυση είναι μια υποβρύχια δραστηριότητα κολύμβησης που περιλαμβάνει τη χρήση αυτόνομης υποβρύχιας αναπνευστικής συσκευής (Self-contained underwater breathing apparatus). Η κατάδυση μπορεί να χωριστεί σε 4 κατηγορίες. Την κατάδυση αναψυχής, την τεχνική κατάδυση, την αθλητική κατάδυση και την εμπορική κατάδυση.

κατάδυση για αρχάριους

Κατάδυση αναψυχής

Η κατάδυση αναψυχής έχει σκοπό την αναψυχή και την διασκέδαση και συνήθως σε αυτό το είδος, χρησιμοποιείτε ο εξοπλισμός κατάδυσης ανοιχτού κυκλώματος scuba diving

Τεχνική κατάδυση​

Η τεχνική κατάδυση σάς επιτρέπει να επεκτείνετε τις καταδύσεις σας πέρα από τα όρια της ψυχαγωγίας. Αυτό σας επιτρέπει να καταδύεστε για μεγαλύτερη διάρκεια σε μικρότερα βάθη.

Αθλητική κατάδυση

Η αθλητική κατάδυση είναι ένα υποβρύχιο άθλημα που χρησιμοποιεί εξοπλισμό ανοιχτού κυκλώματος και αποτελείται από ένα σύνολο ατομικών η ομαδικών εκδηλώσεων

Εμπορική κατάδυση

Η εμπορική κατάδυση θεωρείται ως επαγγελματική κατάδυση όταν ο δύτης ασχολείται με υποβρύχιες εργασίες για μηχανικούς, συντηρητικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.

Πως ξεκινάω την κατάδυση για αρχάριους;

Στο καταδυτικό κέντρο μας μπορείτε να ξεκινήσετε τα μαθήματα κατάδυσης. Μέσα από τους επαγγελματίες εκπαιδευτές της σχολής μας, οι οποίοι αναλαμβάνουν με ασφάλεια και ευθύνη τα μαθήματα καταδύσεων θα ανακαλύψετε την μαγεία της κατάδυσης.

κατάδυση για αρχάριους