Πρόγραμμα κατάδυσης PADI Emergency First Response​

Περιγραφή του προγράμματος κατάδυσης PADI Emergency First Response

Η εκπαίδευση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης PADI Emergency First Response, σάς μαθαίνει τι να κάνετε τις κρίσιμες στιγμές, μεταξύ ενός περιστατικού απειλητικού για τη ζωή έως την παροχή ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η ΚΑΡΠΑ(Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη) και οι πρώτες βοήθειες είναι βασικές δεξιότητες που είναι σημαντικές για όλους και όχι μόνο για τους αυτοδύτες. Ως εκπαιδευτής PADI Emergency First Response, θα διδάσκετε δεξιότητες βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων κατευθυντήριων γραμμών περίθαλψης έκτακτης ανάγκης και θα μπορείτε να προσφέρετε μαθήματα σε οποιονδήποτε.

Το σπουδαίο με τα μαθήματα PADI Emergency First Response είναι ότι κάνουν τη μάθηση εύκολη παρέχοντας ένα άνετο περιβάλλον για την εξάσκηση των δεξιοτήτων περίθαλψης έκτακτης ανάγκης. Οι μαθητές σας ολοκληρώνοντας το μάθημα θα νιώθουν σίγουροι για τις νέες τους δεξιότητες και θα είναι έτοιμοι να βοηθήσουν κάποιον που έχει ανάγκη.

Στο σχολείο πρώτων βοηθειών EFR θα μάθετε πως:

Μετά το πέρας των μαθημάτων PADI Emergency First Response η σχολή μας παρέχει την δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών κατάδυσης.